Dit is de privacyverklaring van Van Vulpen waarin wij uiteen zetten op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ons privacy beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met als uitgangspunten dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites:

• https://vanvulpen.eu/
• https://werkenbijvanvulpen.nl/

1.1. Toestemming

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens dient u ons toestemming te geven, dat kan op de volgende manieren:

1.2. Contactformulier Website

Wanneer u uw gegevens achterlaat middels een contactformulier op onze website, gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Als u op onze website een contactformulier invult, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail of per telefoon.

1.3. Nieuwsbrief

Middels een nieuwsbrief houden wij onze relaties op de hoogte van onze producten en/of diensten. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u zich via een link uitschrijven voor de nieuwsbrief; uw gegevens worden dan niet langer bewaard. Onderaan de nieuwsbrief vindt u een link naar onze privacyverklaring.

1.4. Overeenkomst nieuwe / tijdelijke medewerker

Nieuwe of tijdelijke medewerkers worden ontvangen de Privacyverklaring middels het personeelshandboek bij de Arbeidsovereenkomst. De persoonsgegevens in het contract worden gebruikt voor het aangaan werknemersverzekeringen, belastingaangiften en arbodienstverlening. Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in het verwerkingsregister dat voor medewerkers ter inzage beschikbaar is. Door het tekenen van de Arbeidsovereenkomst gaat de medewerker akkoord met het gebruik van de opgenomen persoonsgegevens.

1.5. Reageren op een vacature

Als u zich inschrijft als potentiële werknemer, worden de persoonsgegevens zoals op het inschrijfformulier genoteerd voor opname in ons matchingsysteem. Bij de inschrijving ontvangt u een exemplaar van onze privacyverklaring. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Als er binnen 2 jaar geen match heeft plaatsgevonden, worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd tenzij u aangeeft langer ingeschreven te willen blijven.

1.6. Flexcontract

Flexwerkers ontvangen de Privacyverklaring middels het handboek Onderaanneming. De persoonsgegevens in het contract worden gebruikt voor het aangaan werknemersverzekeringen, belastingaangiften en arbodienstverlening. Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in het verwerkingsregister dat voor flexwerkers ter inzage beschikbaar is. Door het tekenen van de Arbeidsovereenkomst gaat de flexwerker akkoord met het verwerken van de opgenomen persoonsgegevens.

1.7. Koop-aanneemovereenkomst

In de Koop-aanneemovereenkomst is aangegeven voor welk doel de persoonsgegevens gebruikt worden. Onze Privacyverklaring is als bijlage bij deze overeenkomst toegevoegd. Door het tekenen van de overeenkomst gaat u akkoord met het genoemde gebruik van de persoonsgegevens. Na afloop van de garantietermijn worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd tenzij deze voor Wettelijke / fiscale doeleinden langer moeten worden bewaard.

1.8. Intrekken van toestemming

U kunt op ieder moment besluiten dat u niet langer toestemming wilt geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, zie hoofdstuk “Inzage, Wijzigen en Verwijderen van uw gegevens”.

1.9. Verwerking van persoonsgegevens

In specifieke verwerkingsregisters is vastgelegd per type betrokkene welke persoonsgegevens verwerkt worden, door wie en welke bewaartermijnen gehanteerd worden. Deze zijn op verzoek beschikbaar via onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

1.10. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Voor bepaalde verwerkingen kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken; dit kan voortkomen uit wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals bijvoorbeeld belastingaangiftes en werknemersverzekeringen. Wij zullen nooit meer gegevens verstrekken dan strikt noodzakelijk. Persoonsgegevens worden niet verwerkt door partijen in “derde landen” (landen buiten de EU).

2. Profiling

In het matchingsysteem voor kandidaten en vacatures wordt een bepaalde vorm van profiling toegepast. U wordt zelf betrokken bij het samenstellen van uw eigen profiel zodat dit op een efficiënte wijze gematcht kan worden met de beschikbare vacatures. Als u van mening bent dat uw profiel niet correct is waardoor u niet de juiste vacatures ontvangt, zullen wij in overleg uw profiel aanpassen.

3. Informatiebeveiliging

Onze organisatie heeft beheersmaatregelen getroffen om de bescherming van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie zeker te stellen. Informatie is zowel digitale informatie als analoge informatie (documenten en aantekeningen). Het gaat hier onder andere om beveiligingsmaatregelen waarmee misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens voorkomen worden.

4. Klachten

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u deze richten aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Bent u van mening dat wij deze klacht niet naar tevredenheid binnen de gestelde termijnen, zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn behandeld, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, laten wijzigen of verwijderen uit onze administratie en bestanden, kunt u hiervoor contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Een dergelijk verzoek is alleen mogelijk indien het gaat om uw eigen gegevens of gegevens van uw minderjarige kinderen, hiervoor dient u zich bij ons te kunnen legitimeren. Het verwijderen van persoonsgegevens is alleen mogelijk indien hiervoor geen wettelijke bezwaren zijn.

6. Contact

Voor vragen over onze Privacyverklaring, klachten of verzoeken, kunt u contact opnemen met:

Van Vulpen
T.a.v.: Functionaris voor de Gegevensbescherming
Papland 8,
4206 CL,Gorinchem
E info@vanvulpen.eu

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
T 0900 – 2001 201

7. Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ om de goede werking van deze website voor u mogelijk te maken. Een cookie is een heel klein gegevensbestandje dat door een website op jouw computer wordt geplaatst om je als bezoeker te herkennen en om bepaalde gegevens over jouw gebruik van de website op te slaan. Zoals door de gekozen instellingen of voorkeuren. Specifiek gebruiken wij op deze website cookies om anonieme statistische gegevens verzamelen over het gebruik van de website om deze op basis daarvan te kunnen verbeteren. Door middel van het aanpassen van de instellingen van de browser kunt je ervoor kiezen om cookies te weigeren. Hierdoor kunt je een aantal functies op de website / klantportaal niet meer gebruiken en zal je vaker voorkeuren en instellingen moeten aangeven.

8. Beschikbaarheid van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt beschikbaar gesteld op de volgende wijzen:

  • Als document op onze website;
  • Als bijlage bij de inschrijfdocumenten van kandidaten;
  • Als bijlage bij het opstellen van een flexcontract;
  • Als bijlage bij een uitzendovereenkomst;
  • Als bijlage bij de koop- aanneemovereenkomst;
  • Als bijlage bij de aanname van nieuwe of tijdelijke medewerkers